73f90-img_1099

Była juz Gosia Kar­da­shian tym razem odwie­dza nas Goshanna. Przy oka­zji na Gosi tum­bl­rze z inspi­ra­cjami macie do przej­rze­nia 100 out­fi­tów Rihanny. Riri (Robyn Rihanna Fenty) współ­pra­co­wała z więk­szo­ścią domów mody i naj­więk­szymi mar­kami świata. Jej ostat­nia kolek­cja dla Pumy nazywa się „Fenty” jak jej praw­dziwe nazwi­sko.

Moje #ootd cał­ko­wi­cie nawią­zuje do jed­nej ze stylizacjicji Rihanny. Buty na obca­sach to nie do końca mój styl, ale san­dałki, które kupi­łam dwa lata temu w Zarze, są na tyle wygodne, że nawet ja mogę w nich śmiało poska­kać;)

Połą­cze­nie dresu z butami na obca­sach czy ele­ganc­kich sukie­nek z Air­ma­xami to jedne z moich ulubinych kombinacji, które coraz częściej możemy obserwować nie tylko na blogach, ale i na ulicach.

 

32955-img_1098

 

aebfb-img_1100

1d205-img_1102

73b5f-img_1093

4e86c-img_1097

cb069-img_1088